برای استفاده از رمزها در محیط بازی کلید Enter را فشار داده وپس از نوشتن یکی از رمزهای زیر دوباره
Enter بزنید.
ساخت و ساز سریع: WarpTen

کشتن سریع: IocainePowder

نسوز کننده: WhosYourDaddy
طلا : KeyserSoze [500-50000]
چوب :LeafItToMe[500-50000]

سرمایه :GreedIsGood [500-50000]

گوشت :PointBreak

بدون باخت :StrengthAndHonor

بدون پیروزی :ItVexesMe

نشان دادن نقشه :ISeeDeadPeople

سپیده دم :RiseAndShine

غروب : LightsOut
 
تعیین ساعت :DaylightSavings[1-24]

باخت : SombodySetUpUsTheBomb

برد : AllYourBaseAreBelongToUs